Kezdőoldal Gyakran Ismételt Kérdések GyÍK Illegális hulladéklerakás
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

Illegális hulladéklerakás

Mit tegyek, ha illegális hulladéklerakásról szerzek tudomást?

 

Ha illegális hulladéklerakásról szerzünk tudomást, többféle úton indulhatunk el, de mindenekelőtt tisztázni szükséges, hogy a kérdéses hulladék magán-, vagy közterületen található-e. Alapvetően a következő lehetőségeink vannak:

  • A polgárjogi felelősség körében birtokháborítási eljárás indítható, pl. ha a szomszéd által felhalmozott hulladék büdös, vagy szennyezi az én ingatlanomat is.

  • Államigazgatási eljárás keretében a felügyelőség, vagy a helyi jegyző a Hgtv. alapján kötelezheti a hulladék (vagy az ingatlan) tulajdonosát az "elhagyott" hulladék elszállítására, illetve hulladékbírságot szabhat ki.

  • A 218/1999 (XII.28.) kormányrendelet értelmében szabálysértést követ el és százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen vagy nem az arra kijelölt helyen engedély nélkül lerak, elhelyez.

  • A Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. törvény) 218/A. paragrafusa (a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése) alapján bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, aki a hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot helyez el, illetve engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet végez. Ilyen esetben a rendőrségnél kell feljelentést tenni az ismert vagy ismeretlen tettes ellen.

A KÖZTERÜLETEKEN illegálisan elhelyezett hulladékot az Önkormányzatnál kell bejelenteni. Ha az Önkormányzat a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget akkor ezt a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél lehet jelezni.
Budapesten bejelentést lehet tenni az alábbi helyen: Fővárosi Közterület-felügyelet Köztisztasági alközpont (Az alközpont elsődleges feladatai: Köztisztasági szabálysértések, valamint a szemétszállítási szerződések ellenőrzése, parkrongálás visszaszorítása, engedély nélküli reklám tevékenység és árusítás felügyelete a Főváros egész területén.)
Cím: 1115, Bánk Bán u. 8.-10.
Tel.: 1-464-5902, 1-464-5902 , Fax. 1-464-5968

A MAGÁNTULAJDONBAN lévő ingatlanon elhelyezett illegális hulladékot a település jegyzőjénél kell bejelenteni. Ha a jegyző a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor ezt a Regionális Államigazgatási Hivataloknál lehet jelezni.

A greenfo honlapján lehetőség van arra, hogyha valaki környezetszennyezéssel találkozik (illegális szemétlerakás stb.) azt lefotózva beküldje. Kérés, hogy közöljék mikor és hol készült a felvétel. Így a médiában is téma lehet az Önök információjából.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ingyenesen hívható zöld számán bárki bejelentést tehet, ha illegális hulladékkezelésről szerez tudomást: 06-80-40-1111

 


© 2023 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.