Kezdőoldal Hírek Friss hírek Dagad a szemétbotrány Bábonyi bércen
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

Dagad a szemétbotrány Bábonyi bércen
2009. november 18. szerda, 09:41
Miskolc belvárosi területén évek óta gyarapszik az illegális szemétlerakatok száma, s ami a megdöbbentő, hogy maga az önkormányzat és a környezetvédelmi felügyelőség sem ura a helyzetnek. Az ügyfélként bejelentkezett helyi lakók az eljárás több lépéséből kimaradtak, a helyzet megoldatlan, a hatóságok egymásra hárítják a felelősséget.
Miskolcon a Bábonyi bérc és Galagonyás út térségében a lakók nap mint nap szembesültek a hulladékgazdálkodási törvény megsértésével. S itt nem jogi fogalmakkal szeretnénk dobálózni, csak érzékeltetni, hogy nem csak az ember szemét és orrát zavarja az út szélére rakott szemét, de ez bizony bűncselekmény.
 
A lakók levélben még novemberben, majd később januárban is bejelentést tettek az illetékes, miskolci székhelyű Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen és a rendőrségen, hogy nagy mennyiségű elhagyott hulladék található a környező utcákban. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 30 par. (1) bekezdése alapján az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításig az ingatlan tulajdonosát terheli. A közérdekű bejelentés és az önkormányzati tulajdon következményeként a Felügyelőség először még év végén a megyei jogú város figyelmét felhívta a lerakat felszámolására, majd december elején az önkormányzat a megtett intézkedésekről értesítette a felügyelőséget.
 
Az egyik lakó jogi képviselője kérte november végén a környezetvédelmi hatóságot, hogy a felügyelőség helyszíni bejárásáról készített jegyzőkönyvet küldjék meg, illetve tájékoztatást kért a 2007. és 2008. években történt bírságolásról és a helyszínről elszállított szemét mennyiségéről. Tájékoztatást kért továbbá ügyfele közérdekű bejelentéseire megtett intézkedésekről és kérte, hogy az önkormányzatot szólítsa fel a hulladékkezelési feladatainak ellátásra. Miután a közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos 8, illetve 15 napos határidő lejárt, két hónap múlva, január végén az ügyvéd újabb levelet írt a felügyelőségnek. A felügyelőség az eddigi bejárásáról elszállított hulladékokról, bírságokról továbbra sem adott felvilágosítást, de az önkormányzatot intézkedésre kötelezte.
 
Az önkormányzat építési és környezetvédelmi osztálya felügyelőségnek címzett decemberi válaszában megírta, hogy “önkormányzatnak minden évben jelentős összegbe kerül az illegálisan lerakott szemét elszállítása, ami rendszeresen meghaladja a költségvetésben erre biztosított összeget.” Sőt, hivatkozik arra, hogy “a többnyire névtelen bejelentők sohasem tájékoztatnak arról, hogy konkrétan kik helyeznek el szemetet a területen, bár valószínűleg a közelben laknak, és minden látnak, még az sem lehetetlen, hogy maguk is oda hordják a szemetet, mert a környéken nagyon kevés embernek van szerződése az AVE-val a szemétszállításról. Mivel azonban a Galagonyás sor nem belterület, nem lehet kötelezni az ingatlan tulajdonosokal szemétszállítási szerződés megkötésére.”
 
2009. 02. 12- én kelt határozatával a felügyelőség kötelezte Miskolc Város Önkormányzatát az illegális hulladék elszállítására, mivel az önként nem tett eleget a kötelezettségének.
 
Az egyik lakó szeretett volna résztvenni a helyszíni bejárásokon (2009.03.16-án és 23-án), de ügyféli státusza elismerése ellenére nem kapott értesítést a bejárás időpontjáról. A lakó kérte, hogy újabb helyszíni bejárást tartsanak, amelyen az érintett lakóközösség is részt vehet. A lakók ezután maguk szerveztek helyszíni bejárás a Bábonyi bérc utcában és a környékén 2009.03.29-én, vasárnap délelőtt, amelynek során megállapították, hogy az eltakarítást követően maradt még a helyszínen el nem szállított illegális hulladék, ill. az óta eltelt időszak alatt több illegális szemétleöntés is történt a megtisztított térségben.
Sőt, az első bejelentést követően, 2009. 02. 17-én újabb 22 helyszínt jelentettek be, amelyre a 30 napos eljárási időn belül választ nem, csak elutasítást kaptak, hogy a jelzett helyszíneket folyamatosan takarítják, így ki sem vizsgálják a beadványukat – magyarázta az egyik panaszos.
 
A hivatalos feljegyzésből kiderül, hogy főként települési hulladék található a Galagonyás soron, a Feszty Árpád úttól jobbra eső völgyben, de autóbontásból eredő veszélyes hulladék is található a lerakatban, mely a völgy aljában az élővizet szennyezi, azaz nem szabadna késlekedni, a szennyezést fel kellene  számolni és megelőző intézkedést kellene hozni a törvénytelen magatartás megfékezésére (kamerás megfigyelés, polgárőr vagy zöld kommadó).
 
Azóta az is kiderült, hogy az egyik szóban forgó magánterület az ÉVIZIG határozata szerint a Miskolc város vízellátásába bekapcsolt források védőidomára esik, ahol tilos bármiféle szennyezőanyag elhelyezése, a szennyvízszikkasztás és elnyeletés is. Ezért júniusban az önkormányzat egy helyszíni szemlét követően levélben felszólította a szennyezőt, hogy az útra, illetve patakba történő kivezetést azonnali hatállyal szüntesse be és a saját telken való szennyvízelvezetést úgy oldja meg, hogy abból környezetkárosítás ne következhessen be (vízzáró gyűjtőedény, akna, stb. építése). Ezt a kötelezést az önkormányzat nem ellenőrizte, nem szankcionálta, és azóta is minden úgy van, mert a közterületre folyik a szennylé – érvelt a panaszos.

A közterületen azóta viszonylagosan normalizálódott a helyzet, de a magánterületeken nem. Ezt megelégelve az utca lakói, mintegy 71-en augusztusban panasszal, valamint azzal a kérelemmel fordultak a megyei főügyészséghez, hogy az önkormányzatot kötelezze az eljárás lefolytatására, érdemi határozat meghozatalára és annak végrehajtására.
 
Az irodai tanácsadás hatékonyságát, az infrastruktúra fejlesztését a KÖTHÁLÓ “lakossági tanácsadás fejlesztése a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok hatékonyságának növelése érdekében" című, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projektje és az Ökológiai Intézet Alapítvány (tagszervezet) segítette.
 

 


© 2021 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.