Kezdőoldal Hírek Friss hírek Alkotmánysértés miatt illegális hulladékégetők mérgezhetik a lakosságot
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

Alkotmánysértés miatt illegális hulladékégetők mérgezhetik a lakosságot
2012. december 18. kedd, 08:18

Egy dabasi család egy üzem több éve tartó illegális hulladékégetése miatt kereste meg a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodáját. Az üzem területén főleg éjszakánként nagy mennyiségű, a gyártási technológiában keletkező műanyag hulladékot égetnek el a panaszos szerint. Az ügyben az illetékes Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez fordultunk, kérve az ügy kivizsgálását és intézkedések meghozatalát az égetés visszaszorítására.

A felügyelőség hamarosan válaszolt, hogy "a Felügyelőséget, mint közigazgatási szervet ért nagyarányú létszámcsökkentés, ugyanakkor a megnövekedett ügyteher és bejelentések miatt a T. címzett által tett közérdekű bejelentésben foglaltak kivizsgálása a jogszabályban előírt harminc napnál hosszabb időt vesz igénybe." Úgy gondoltuk, a jogszabályi előírások szándékos megsértése egy hatóság által alkotmányos visszásságot okozhat, ezért azonnal az Általános Jogok Biztosához fordultunk. Dr. Szabó Máté ombudsman hamarosan válaszolt, hogy egy nemrég zajlott vizsgálatában, mely a környezetvédelmi intézményrendszer finanszírozásának problémáit tárta fel, megállapította, hogy panaszunk jogos. A vizsgálatnak az ügy szempontjából fontos következtetése, hogy

 

"A hatósági ellenőrzési tevékenység, amely alapvetően szükséges a jogszabályi, illetve a hatósági határozatokban foglalt előírások teljesítésének ellenőrzéséhez, a finanszírozási nehézségek miatt szinte teljesen visszaszorult. Emiatt – álláspontom szerint – prognosztizálható, hogy az előírásokat megsértő környezethasználatok, kibocsátások gyakorisága megnő, a környezet állapotában érdemi romlás következik be. A jelentésben bemutatott anomáliák hatásainak összessége álláspontom szerint az egészséges környezethez való jog sérelmét idézik elő.

...

Intézkedéseim

A jelentésben feltárt alapjogi visszásságok orvoslása érdekében az Ajbt. 32. § (1) bekezdése és 37. §-a értelmében felkérem Magyarország Kormányát, hogy – eleget téve az egészséges környezethez való jogból eredő intézményvédelmi kötelezettségének –

1. a szakpolitikák kialakítása, illetve az azok végrehajtását szolgáló jogalkotás és döntés meghozatala során, az integráció elve alapján biztosítsa a környezetvédelmi szempontok megfelelő érvényesülését, a környezetvédelmi intézmények hatékony és zavartalan működését és az ahhoz szükséges forrásokat;"

Tehát az ügy kapcsán kiderült, a kormány alkotmánysértő magatartása is hozzájárul, hogy a dabasi lakosság kénytelen tovább tűrni a rendkívül mérgező "gázkamrát", amit az illegális égetők esténként létrehoznak a település légterében. Reméljük, hamarosan lesz forrás a hatósági ellenőrzéshez és a méreggyár megfékezéséhez.

 

Lenkei Péter

a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője

 


© 2021 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.