Kezdőoldal Leonardo program A környezeti tanácsadás szakmai képzésének minőségi szabványai
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

A környezeti tanácsadás szakmai képzésének minőségi szabványai

Az európai környezeti tanácsadó hálózatok, szakmai profilok és képzések elemzése (3. munkacsomag)

 

 
Összefoglaló

A következő európai jelentés az európai környezeti tanácsadás igényfelmérésén és az aktuális helyzet elemzésén alapszik.

Az „Eco stands for” nevű Leonardo programban partnerként résztvevő nyolc országos környezeti tanácsadó szakmai egyesület1 elemezte saját szervezete jellemzőit és sajátságait, az országukban dolgozó környezeti tanácsadók szakmai profiljait és a rendelkezésre álló képzéseket. A Környezeti Tanácsadók Európai Szövetsége (Eco-counselling Europe) megkereste a többi európai országot2 is, melyek nem partnerek ebben a projektben.

A jelentés első része az országos ernyőszervezetek különféle jellemzőit mutatja be. A nyolc különböző partnerországban 10 országos környezeti tanácsadó ernyőszervezetet elemeztünk. E szervezetek mindegyike védi a környezeti tanácsadási szakmát, és képzéseket, előadásokat és hasznos tájékoztatást biztosít. E szolgáltatásokat a szervezetek összesen több mint 1250 magánszemély tagnak és 50 regionális környezeti tanácsadó központnak nyújtják Európában. A magánszemélyek ernyőszervezetbe való felvételének követelményeit többnyire a szakmai képzés, a kommunikációs és mediációs ismeretek valamint munkatapasztalat határozza meg és ezeken alapszik a belépés.

Az ernyőszervezetek tevékenységi területei nagyon széleskörűek, de általában az alábbiakra összpontosítanak:

 • tanácsadó szolgáltatás az állampolgároknak, a köz- és a magánszférának,
 • hálózat kiépítése környezeti tanácsadók és a környezetvédelmi területekkel foglalkozók számára,
 • kommunikációs és oktatási eszközök kifejlesztése környezeti tanácsadók és más közösségek számára,
 • tanfolyamok szervezése környezeti tanácsadók és más közösségek számára,
 • lobbizás a környezeti tanácsadásért, a szakma segítése (a környezeti tanácsadás helyzetének elismerését is beleértve).
A jelentés második része a különféle európai országokban dolgozó környezeti tanácsadók szakmai profiljának sajátosságait öleli fel. Ez a szakmai profil egy világhálóra alapozott és emailes felmérésen nyugszik, mely több mint 2000 európai környezeti tanácsadóhoz lett eljuttatva. Négyszázötven tanácsadó küldte vissza a kitöltött kérdőívet, 60%-uk férfi, 40%-uk nő.
A felmérésből kiderült, hogy a környezeti tanácsadók általában:
 • felsőfokú végzettségűek,
 • a közszférában vagy társadalmi szervezeteknél dolgoznak,
 • foglalkoztatásukat főként helyi, regionális, országos vagy európai támogatások biztosítják,
 • munkaidejük 70-90%-át meghatározott környezetvédelmi tevékenységekkel töltik, a fennmaradó időt pedig adminisztrációs feladatokra vagy más, például egészségügyi vagy biztonságtechnikai stb. dolgokra fordítják,
 • környezetvédelmi tevékenységükben nagy hangsúlyt kap a kommunikációs és részvételi gyakorlat,
 • többnyire elégedettek mindennapos munkájukkal és a végzett tevékenységükkel, de mérsékeltebb elégedettséget mutatnak a fizetésükkel és az őket foglalkoztató szervezeten belül elfoglalt helyükkel kapcsolatban.
A környezetvédelmi témák és célcsoportok jelentősen különböznek egyik országról a másikra, a magyarországi és ausztriai háztartási környezettudatosságtól kezdve egészen a belgiumi és franciaországi közintézmények környezetmenedzsment rendszereiig.
A környezeti tanácsadók egyre inkább nem csak a fenntartható fejlődés környezeti oszlopával foglalkoznak, hanem a társadalmi és gazdasági oszlopaival is. A környezeti tanácsadók szakmai profiljának még nincs jogi státusza vagy hivatalos nyilvános elfogadottsága a partnerországokban.
 
A jelentés harmadik része a környezeti tanácsadóknak ajánlott képzésekkel foglalkozik. Több mint 50 szakmai képzést neveztek meg és elemeztek a partnerek. Európában mindössze két kifejezetten környezeti tanácsadási képző intézet van (Franciaországban és Belgiumban). Néhány országban létezik környezeti tanácsadási szakképzés (Ausztria, Franciaország, Belgium). Néhány más országban volt ilyen képzés a múltban, de már nem működik (Németország és Csehország), néhány országban pedig nincs ilyen képzés (Olaszország és Szlovákia). A többi országban a szakmai képzések felsőfokú végzettségen alapulnak, amihez szakképzés társul.
Az olyan országokban, mint Belgium, elkülönített támogatások állnak rendelkezésre környezeti tanácsadók önkormányzatoknál való alkalmazásához, ha a kiválasztott tanácsadók magas szintű tanfolyamokat végeztek.
 
Következtetés
Az európai környezeti tanácsadás igény- és helyzetelemzése azt mutatja, hogy nagy szükség van:
 • a szakmai képzési intézetek tantervének összehangolására,
 • a gyakorlati munkavégzés tapasztalatainak megosztására és a határon átnyúló együttműködési tevékenységek javítására,
 • hivatalos nyilvános elismerés megszerzésére.

 
 
 


© 2023 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.