Kezdőoldal Hírek Friss hírek OKIR-ral a szennyezk nyomában
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

OKIR-ral a szennyezk nyomában
2008. november 19. szerda, 10:36

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) tesztverzióját tegnap mutatták be a civil szervezetek képviselinek, akik a rendszer kezdeti hiányosságait észlelve tanácsokat, ötleteket és elvárásokat fogalmaztak meg.

Már az 1995. évi LIII., a környezet védelmérl szóló törvény rendelkezett az egységes környezeti információs rendszer felállításáról, s azóta számos jogszabály hivatkozik a központosított nyilvántartásra. Igény lett is volna rá, fleg a civil szervezetek és a környezettudatos állampolgárok részérl. A korábbi próbálkozások - merthogy 8-10 éve folynak a munkák - az elavult jogi szabályozás, az összehangolatlan adatgyjtések és az egymástól elkülönült, fizikailag is máshol elérhet adatbázisok miatt kudarcba fulladtak. A jelents lépést az jelentette, hogy a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. számú kormányrendelet már formailag is szabályozta az adatgyjtés és közzététel szabályait, így a technikai mellett már a jogszabályi feltételek is adottak voltak a rendszer beindításához - mondta Bozó Pál, a KvVM fosztályvezet-helyettese. 

A mostani, KEOP által egymilliárd forinttal támogatott információs rendszerépítés lényege, hogy a szakterületek közti átjárhatóság megteremtésével az adatokat integrálja és egy központi, közös törzsadat-nyilvántartásban térinformatikai támogatással megjeleníti.

Bozó Pál elmondta, hogy a jelenleg is használatos KÜJ és KTJ azonosítók alapján bevitt, javarészt kötelez adatszolgáltatásból származó adatokat dolgozzák fel, a KAR, FAVI, FEVI, KÁRINFO, LANDFILL, LAIR, HAR, HIR, HNYR, IPPC LNYR, VAL-VÉL rendszerek adaptálásával. A KvVM célja, hogy a társzervezetek és más tárcák intézményeinek adatbázisát összekapcsolják, így például az ÁNTSZ fürdvizek minségérl, vagy az Országos Légszennyezettségi Mérhálózat légszennyezkrl gyjtött paramétereit egységben lehesen olvasni és egy adott település kibocsátóiról minden nyilvános adat láthatóvá váljon akár egy térképen is.

Bozó Pál felhívta a figyelmet a már ismert hibákra: a megvásárolt térképi alap nem minden esetben jó, vagy akad olyan EOV koordináta, mely korábban rosszul lett felvéve, vagy a telephely helyett a település központjára mutat. A már fennlév cégadatok (az ügyfelek éves, negyedéves bevallásból összesített kibocsátás adatai) mellett az olyan vállalkozások kibocsátását, melyek adatszolgáltatásra nem kötelezettek, mert a foglalkoztatottak száma 10 f alatt van, a KSH által kapott TEÁOR számok alapján becslik. A rendszerben az 1995 óta keletkezett határozatok által érintett ügyfelek adatai szerepelnek, s mivel a felszíni vizek minségét monitorozó mérhálózat átalakult, új mérpontok jöttek létre, nem minden ponton van korábbi elhívható adat. 

Lenkei Péter, a Leveg Munkacsoport (LMCS) környezeti tanácsadója hiányosságként említette, hogy az OKIR tartalmazza a felügyelségek határozatát, de csak a tárgyát, szövegét nem, noha az Aarhusi Konvenció szerint ezek nyilvánosak, st a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség saját illetékességi területére vonatkozóan ezt közzé is teszi saját honlapján. Bozó Pál üzleti titokra hivatkozva nem tette nyilvánvalóvá, hogy a közeljövben várható-e a határozatok teljes tartalmának feltöltése.

Beliczay Erzsébet, a Leveg Munkacsoport elnök-helyettese szerint elfordul, hogy egyes felügyelségek kategórikusan engedélyeznek valamit, mások nem. A nyilvánossággal az esetleges korrupció is napvilágra kerülhet, ezért a tárcának is érdeke az átláthatóság.

Az OKIR egyébként lekérdezésekre is alkalmas, bár a nyilvános tesztelésen kiderült, van még mit finomítani: a TIR nem minden adata jelenik meg az OKIR térképállományában, csak védett terület kategória szerepel, melybl nem derül ki, hogy az éppen NATURA 2000 vagy MAB terület. Az archiválás, a korábbi állapotokat tükröz térképállomány és a hozzá rendelhet paraméterek elhívása még nincsen megoldva.

F. Nagy Zsuzsa, a KÖTHÁLÓ elnöke szerint fontos lenne az ad hoc hatósági mérések adatait (melyek nem önbevalláson alapulnak, hanem azokat szúrópróbaszeren végzik) is az OKIR-ba vonni. Az LMCS fontosnak tartja, hogy a földhivatali, valamint az agrár-környezetvédelmi nyilvántartás is az OKIR részét képezze. Hajóssy Adrienne szerint a meteorológiai és vízügyi adatokat is szükséges beépíteni, erre azonban a tárca képviselje nem adott konkrét ígéretet, csak a vízügyi mennyiségi adatokra jelezte, hogy szándék van az együttmködésre. Bozó Pál elmondta, az önkormányzatok térinformatikai adatait a KvVM befogadja, erre egy KEOP pályázat keretében a társuló önkormányzatok támogatást kaptak. Adatot akkor lehet a rendszerbe integrálni, hogyha az a 78/2007-es kormányrendelet szisztémája szerint lett felvéve. 

A minisztérium - tudatában a rendszer gyerekhibáinak és az adatkör szkösségének - arra kéri a használókat, hogy észrevételüket részletesen kifejtve juttassák el a tárcának.

Az OKIR tesztverziója a http://okir.kvvm.hu oldalon elérhet.

Jó hír, hogy az OKIR mellett hamarosan feláll egy civil Zöld Infolánc elnevezés portál, ahol az OKIR adatain túl számos küls és civil szervezeti forrásból összegyjtött információ, többek között mintatelepülések környezeti adatai is lekérdezhetk lesznek. A KÖTHÁLÓ a mindenki számára elérhet adatbázisát az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatása révén, az Ökotárs Alapítvány felügyeletével valósítja meg.

 

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

 


© 2024 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.