Kezdőoldal Rólunk Közhasznúsági jelentések
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

Közhasznúsági jelentések - Közhasznúsági jelentés 2007
Tartalomjegyzék
Közhasznúsági jelentések
Közhasznúsági jelentés 2007
Közhasznúsági jelentés 2006
Közhasznúsági jelentés 2005
Közhasznúsági jelentés 2004
Közhasznúsági jelentés 2003
Közhasznúsági jelentés 2002
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 2007

1. Számviteli beszámoló
Mérleg és Eredménykimutatás.

2. A költségvetési támogatás felhasználása
A szövetség ilyen támogatást 2007-ben nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Nyitó vagyon 2007. 01. 01. 7.966.396 Ft

BEVÉTELEK (Ft)
Pályázati úton elnyert támogatások 10.033.197
Közhasznú szolgáltatások 1.110.000
Bankkamatok 358.492
Szövetségi tagdíjak 21.000
APEH SZJA 1% 14.742
Egyéb támogatások 8.000
Egyéb bevételek 8.674
Összes bevétel 11.554.105 Ft

 

KÖLTSÉGEK (Ft)
Igénybevett szolgáltatások 5.319.414
Bérköltségek (járulékok nélkül) 2.929.260
Bérjárulékok 984.158
Anyagköltségek 909.687
Személyi jelleg egyéb ráfordítások 560.090
Értékcsökkenési leírás 206.034
Egyéb szolgáltatások költségei 60.112
Egyéb ráfordítások 15.688
Összesen: 10.984.443 Ft

Tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 255.625 Ft
Készleten maradt étkezési utalvány értéke
45.000 Ft
2007.12.havi nettó bérek kifizetési kötelezettsége
164.008 Ft
2007.12.havi adók, járulékok befizetési kötelezettség
162.528 Ft

Záró vagyon 2007. 12. 31. 8.561.969 Ft


Pénzkészlet 2007. 12. 31.

Bankszámla 1 egyenlege (lekötve 8.500.000 Ft) 8.504.189 Ft
Bankszámla 2 egyenlege 590 Ft
Házipénztár egyenlege 57.190 Ft

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Igénybe vett szolgáltatások 5.319.414 Ft
Bérköltségek (járulékok nélkül) 2.929.260 Ft
Bérjárulékok 984.158 Ft
Anyagköltségek 909.687 Ft
Személyi jelleg egyéb ráfordítások 560.090 Ft
Értékcsökkenési leírás 206.034 Ft
Egyéb szolgáltatások költségei 60.112 Ft
Egyéb ráfordítások 15.688 Ft
Összesen: 10.984.443 Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

 

Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatókör Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma 2.000.000 Ft: Az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (Kötháló) összefogó titkárság működtetése
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1.603.000 Ft: Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek tevékenységének támogatása
Környezetvédelmi és Vízügyi Elirányzat 1.600.000 Ft: Hétköznapok alternatívái az energiatakarékosság és energiahatékonyság területén az éghajlatváltozás kockázatának csökkentése érdekében
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1.444.234 Ft: Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése egy alkalmazott foglalkoztatása
Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégium 1.225.463 Ft: Együttműködések technikáinak fejlesztése a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatában
Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejleszt és Információs Kollégium 780.000 Ft: A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (Kötháló) tagszervezetei közötti együttműködés elsegítését, minőségi tanácsadást és hatékonyabb érdekérvényesítést célzó komplex program
Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium 650.000 Ft: Környezeti tanácsadás civil hálózatának fejlesztése Erdélyben
Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzat 230.500 Ft: Az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (Kötháló) összefogó titkárság működtetése, a hálózat koordinálása, szakértői munkák, honlap intézése, kapcsolatépítés

 

Egyéb pályázati támogatás:
Ökotárs Alapítvány 500.000 Ft: A Kötháló a környezeti jogok érvényesítéséért


6. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A közhasznú szervezet tisztségviselői nem részesültek juttatásokban 2007-ben.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A tagszervezetek fele az elmúlt időszakban egyáltalán nem jutott támogatáshoz általános környezeti tanácsadás címen, a másik fele is a szükségesnek csupán a töredékét nyerte el pályázatokon. 2007-ben a Hatvani Környezetvédő Egyesület és az Ipoly Unió jelezte környezeti tanácsadó irodájuk működtetési nehézségeit, és kérték a tagságuk megszüntetését. A tapasztalatok szerint a nehézségek ellenére a szolgáltatásokat a legtöbb tanácsadó iroda erején felül igyekszik biztosítani. A hírek, lakossági ügyek, segítségkérés-nyújtása rendszeres.

A 21 tagszervezet közötti koordinációt két fél állású munkatárs segítette. Régi honlapunk helyett egy kezelhetőbb, tudásbázis alapú honlapot készítettünk. A helyi újságokkal, rádiókkal, televíziókkal irodáink többségének rendszeres munkakapcsolata van. Több levelez listát és munkacsoportot működtetünk különböző szakmai együttműködések erősítése érdekében: zöldek és motorosok, komposztálási, környezetvédelmi eljárások. Munkakapcsolatunk folyamatos a Környezeti Tanácsadók Európai Szövetségével (ECE - Leonardo program).
2007-ben egy továbbképzésre került sor: A fogyasztóvédelem és ökológiai fogyasztóvédelem időszer tudnivalói (2007. május 16-18.). Témavizsgálatot végeztünk a növényvédő-szer maradékok ellenőrzési eredményeinek közzétételi gyakorlatáról, illetve három alkalommal a www.jogalkotas.hu számára a megyei és megyei jogú városok közzétételi gyakorlatáról.

A 2007 eleji ellenőrzések tapasztalatai és a szervezetfejlesztési javaslatok alapján átdolgozott minőségbiztosítási rendszert havonta, majd negyedévente monitoroztuk. A visszacsatolás a tanácsadó irodák felé folyamatos, a pozitív és negatív tapasztalatokra egyaránt felhívva a figyelmet. Az elmúlt évben megnehezedett körülmények ellenére is túlnyomórészt kielégít eredmény született, mely megnyugtató a hálózat fejlődése szempontjából.

 

Budapest, 2008. május 13.

F. Nagy Zsuzsanna, elnök 


© 2024 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.