Kezdőoldal Rólunk Közhasznúsági jelentések
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

Közhasznúsági jelentések - Közhasznúsági jelentés 2004
Tartalomjegyzék
Közhasznúsági jelentések
Közhasznúsági jelentés 2007
Közhasznúsági jelentés 2006
Közhasznúsági jelentés 2005
Közhasznúsági jelentés 2004
Közhasznúsági jelentés 2003
Közhasznúsági jelentés 2002
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata - 2004

1. Számviteli beszámoló
Mérleg és Eredménylevezetés.

2. A költségvetési támogatás felhasználása
A szövetség ilyen támogatást 2004-ben nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

BEVÉTELEK (Ft)
Nyitó vagyon 2004.01.01. 6.041.663
Közhasznú szolgáltatások 0
Tagdíjak 19.000
Támogatások 3.768.887
Bankkamatok 440.204
Egyéb 0
Bevételek összesen 10.269.754

KÖLTSÉGEK (Ft)
Tárgyi eszközök 0
Anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások 5.233.707
Bérköltségek 848.000
Személyi jelleg egyéb kifizetés 532.713
Bérjárulékok 316.000
Költségek összesen 6.930.420

Decemberi munkabér- és adókötelezettség 74.085

Záró vagyon 2004. 12. 31.
3.413.419

Pénzkészlet 2004. 12. 31.
Bankszámla egyenlege (lekötve 3.100.000 Ft) 3.428.114
Házipénztár egyenlege -14.695
3.413.419

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Vásárolt anyagok, nyomda 1.811.154 Ft
Utazás, szállás, saját gk. használat 1.442.943 Ft
Környezetvédelmi szakértés 901.039 Ft
Bérköltségek 848.000 Ft
Üzleti vendéglátás 504.713 Ft
Egyéb szakértés 420.000 Ft
Könyvelés 320.000 Ft
Bérjárulékok 318.240 Ft
Nyomtatvány, irodaszer 139.872 Ft
Posta, telefon, email, Internet 98.823 Ft
Bérleti díjak 35.000 Ft
Bankköltség 29.876 Ft
Egyéb személyi kifizetés 28.000 Ft
Pályázati, részvételi díjak 18.128 Ft
Javítás, karbantartás 8.450 Ft
Szakkiadványok 6.182 Ft
Összesen: 6.930.420 Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat 1.000.000 Ft: Az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (Kötháló) összefogó titkárság működtetése, a hálózat koordinálása, képzések szervezése, kiadványok készítése, szakértői munkák elvégeztetése, honlap készítése és fenntartása, országos és nemzetközi kapcsolatok építése, fenntartása, ápolása.
Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat 1.000.000 Ft: A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 6 képzést szervez 2003- 2004 folyamán a hazai társadalmi szervezeteknél tevékenykedő tanácsadók részére, melyeken elmélyíthetik szakmai ismereteiket és kicserélhetik tapasztalataikat. 2004 nyarán egyhetes tanulmányúton szeretnénk megismerni az osztrák és szlovén tanácsadók munkáját.
Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat 400.000 Ft: Helyi komposztálási program az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) tagirodáinak részvételével, tanácsadó szolgálat, kiadványok megjelentetése, képzés szervezése, eladások, információs standok, sajtómegjelenés.

Nemzeti Civil Alapprogram 800.000 Ft: A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) 19 tagszervezete által működtetett irodák minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése, és működtetése az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében. Az irodák munkájának folyamatos ellenőrzése és javítása az infrastrukturális felszereltség, az adminisztrációs követelmények betartása, a tanácsadás minősége, a helyi kommunikáció és a hálózattal való együttműködés szempontjából.
Egyéb pályázati támogatás:
Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége 568.887 Ft: Szervezetfejlesztési program képzések szervezeti fenntarthatóság, forrásszervezés és pályázatírás témákban, illetve konzultációs lehetőség a tagszervezetek számára.

 

6. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A közhasznú szervezet tisztségviselői közül a Hálózat a titkárnak havi bruttó 53.000 forintos bért nyújtott.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

2004 folyamán a Kötháló szervezetfejlesztési folyamatba kezdett, melynek keretében meghatároztuk jövőképünket és hozzáláttunk annak megvalósításához; felülvizsgáltuk és pontosítottuk az Alapszabályunkat és az SZMSZ-ünket a novemberi ügyészségi vizsgálat alapján is. A Tanácsban munkamegosztásra került sor, novembertől ellenőrt és kommunikációs munkatársat alkalmazunk. Több szinten (környezetvédő mozgalom, hazai és külföldi rendezvények, hatóságok, minisztériumok) képviseltük a tanácsadó irodák érdekeit, a tanácsadás ügyét. Ebben az évben 3 hazai képzést szerveztünk, és két külföldi tanulmányúton vehettek részt tanácsadóink. Három témavizsgálatot folytattunk a mobiltelefonok akkumulátorai, a gyógyszerhulladék és az Autómentes Nap kapcsán. Frissítettük a honlapunkat, országos médialistát készítettünk, és rendszeresen eljuttatjuk a sajtóhoz híreinket. Kommunikációs munkatársunk Arculati és Kommunikációs Kézikönyvet szerkesztett, reklámfilmet készített a hálózatról, melyet a 2005-ös 1%-os kampányban használunk és a honlapunkon is elérhet. A tanácsadó irodák elérhetőségei valamennyi megyei telefonkönyvben megjelentek a közérdek telefonszámok között. A helyi újságokkal, rádiókkal, televíziókkal több irodának rendszeres munkakapcsolata van. Megkezdtük szórólapsorozatunk megjelentetését két témával: denevérvédelem, a fák haszna. A REC programjának keretében albán környezetvédőket (7 f) ismertettünk meg a hazai tanácsadói és zöld mozgalmi folyamatokról 5 tagszervezetünk közreműködésével. A nyár folyamán beléptünk az Európai Környezeti Tanácsadók Szövetségébe, az ECE (Eco-Counselling Europe)-be, és októbertől részt veszünk annak Leonardo programjában, mely a környezeti tanácsadók képzésének európai egységesítését tűzte ki célul. Összességében elmondható, hogy az eltelt évben a hálózat irodái közötti kapcsolat felélénkült, erősödött az együttműködés, az irodák minősítése megtörtént. A mozgalomban és a nyilvánosság számára számos eszköz (honlap, levelez lista, logó, táblák, molinó, szórólapok) révén tudatosítottuk együttműködésünk céljait. Képzéssorozatunk szakmai fejlődésünk garanciája lehet.

 


Miskolc, 2005. április 12.

 

F. Nagy Zsuzsanna, elnök 


© 2023 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.