Kezdőoldal Rólunk Közhasznúsági jelentések
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

Közhasznúsági jelentések - Közhasznúsági jelentés 2005
Tartalomjegyzék
Közhasznúsági jelentések
Közhasznúsági jelentés 2007
Közhasznúsági jelentés 2006
Közhasznúsági jelentés 2005
Közhasznúsági jelentés 2004
Közhasznúsági jelentés 2003
Közhasznúsági jelentés 2002

 

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 2005

1. Számviteli beszámoló
Mérleg és Eredménylevezetés.

2. A költségvetési támogatás felhasználása
A szövetség ilyen támogatást 2005-ben nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

BEVÉTELEK (Ft)
Nyitó vagyon 2005.01.01. 3.339.334
Közhasznú szolgáltatások 1.824
Tagdíjak 19.000
Támogatások 11.262.657
Bankkamatok 250.346
Egyéb 1.420
Bevételek összesen 11.535.247

KÖLTSÉGEK (Ft)
Tárgyi eszközök 576.075
Anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások 5.397.263
Bérköltségek 695.000
Személyi jelleg egyéb kifizetés 388.900
Bérjárulékok 262.800
Egyéb költség 37.810
Költségek összesen 7.357.848
Decemberi havi munkabér- és adókötelezettség 78.310
Záró vagyon 2005. 12. 31. 7.595.043

Pénzkészlet 2005. 12. 31.
Bankszámla egyenlege (lekötve 5.700.000 Ft) 7.573.612
Házipénztár egyenlege 21.431
7.595.043

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Utazás, szállás, saját gk. használat 1.613.715 Ft
Egyéb szakértői díjak 1.231.940 Ft
Szakmai szakértői díjak 965.000 Ft
Bérköltségek 695.000 Ft
50 ezer Ft érték feletti tárgyi eszközök 548.960 Ft
Vásárolt anyagok, nyomda 533.933 Ft
Üzleti vendéglátás 373.500 Ft
Hirdetés, reklám költségek 351.250 Ft
Könyvelési díjak 335.000 Ft
Bérjárulékok 262.800 Ft
Bérleti díjak 121.991 Ft
Kommunikációs költségek 82.081 Ft
Pályázati, tagsági, részvételi díjak 74.112 Ft
Nyomtatvány, irodaszer 48.221 Ft
Bankköltségek 37.810 Ft
50 ezer Ft érték alatti tárgyi eszközök 27.115 Ft
Szakkiadványok 24.520 Ft
Javítás, karbantartás költségei 15.500 Ft
Egyéb személyi jelleg kifizetések 15.400 Ft
Összesen: 7.357.848 Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat 3.300.000 Ft: Az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (Kötháló) összefogó titkárság működtetése, a hálózat koordinálása, szakértői munkák, honlap intézése, kapcsolatépítés.
Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat 3.000.000 Ft: A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) képzéseket, közös megmozdulásokat szervezett 2004-2005 folyamán a tanácsadók számára ismeretszerzés céljából.
Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat 2.160.000 Ft: A Kötháló, országos hatókör szakért szervezet működtetése: szakértői munkák, honlapfrissítés, kapcsolatépítés és adatszolgáltatás.
Nemzeti Civil Alapprogram 500.000 Ft: Reklámfilm és kiadvány által felvetett problémákkal hívtuk fel az állampolgárok figyelmét szolgáltatásainkra; illetve arra, hogy az 1%-kal támogatva bennünket stabilabbá, biztosabbá tehetik tevékenységünket.
Nemzeti Civil Alapprogram 200.000 Ft: A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) 19 tagszervezete által működtetett irodák minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése és működtetése az ügyfelek magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében. Az irodák munkájának folyamatos ellenrzése és javítása az infrastrukturális felszereltség, az adminisztrációs követelmények betartása, a tanácsadás minősége, a helyi kommunikáció és a hálózattal való együttműködés szempontjából.
Nemzeti Civil Alapprogram 894.000 Ft: A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (Kötháló) segít, összehangoló titkárságot működtettünk, melyet szervezetfejlesztő folyamatunk döntéseinek eredményeként részfoglalkozású, illetve megbízásos irányítással bővítettünk.
Egyéb pályázati támogatás:
Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége 598.740 Ft: Szervezetfejlesztési program képzések szervezeti fenntarthatóság, forrásszervezés és pályázatírás témákban, illetve konzultációs lehetőség a tagszervezetek számára.
Ökotárs Alapítvány 600.000 Ft: A KÖTHÁLÓ tanácsadói számára szervezett az Energia Klubbal együttmködve 2, három napos tréninget az atomenergiáról, annak magyarországi vonatkozásairól. Az Energia Klub kiadványainak terjesztése, népszersítése, lakossági tanácsadás felvilágosítás.
APEH SZJA 1% 9.917 Ft.

6. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A közhasznú szervezet tisztségviseőli közül a Hálózat a titkárnak havi bruttó 53.000 forintos bért nyújtott, éves szinten a bérköltség a járulékokkal együtt 957.800 forint volt.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
2005 folyamán a Kötháló felülvizsgálta és pontosította az Alapszabályát és az SZMSZ-ét részben a gyri ügyészség vizsgálata alapján. Négy alkalomból álló szervezetfejlesztési képzéssorozatot és további négy szakmai képzést is szerveztünk a tagjaink számára. Két külföldi szakmai találkozón vehettek részt tanácsadóink. Három témavizsgálatot folytattunk a sulibüfék, műszaki sportok és az energiacímkék kapcsán. Frissítettük a honlapunkat, országos médialistát készítettünk, és rendszeresen eljuttatjuk a sajtóhoz híreinket. Folyamatosan alkalmazzuk a hálózat ellenőrét, akinek jelentése alapján a Fórum minősíti az irodákat. Több szinten (minisztériumok, hatóságok, hazai és külföldi rendezvények, környezetvédő mozgalom stb.) képviseltük a tanácsadó irodák érdekeit, a tanácsadás ügyét. A helyi újságokkal, rádiókkal, televíziókkal irodáink többségének rendszeres munkakapcsolata van. Összességében elmondható, hogy az eltelt évben a hálózat irodái közötti kapcsolat felélénkült, erősödött az együttműködés, az irodák minősítése megtörtént. A mozgalomban és a nyilvánosság számára számos eszköz (honlap, levelez lista, logó, táblák, molinó, szórólapok) révén tudatosítottuk együttműködésünk céljait. Képzéssorozatunk szakmai fejlődésünk garanciája lehet.


Nyíregyháza, 2006. május 15.


Tömöri László, elnök 


© 2024 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.