Kezdőoldal Rólunk Közhasznúsági jelentések
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

Közhasznúsági jelentések - Közhasznúsági jelentés 2006
Tartalomjegyzék
Közhasznúsági jelentések
Közhasznúsági jelentés 2007
Közhasznúsági jelentés 2006
Közhasznúsági jelentés 2005
Közhasznúsági jelentés 2004
Közhasznúsági jelentés 2003
Közhasznúsági jelentés 2002

 

 

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 2006

 

1. Számviteli beszámoló
Mérleg és Eredménylevezetés.

2. A költségvetési támogatás felhasználása
A szövetség ilyen támogatást 2006-ban nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

BEVÉTELEK (Ft)
Nyitó vagyon 2006.01.01. 7.516.733
Közhasznú szolgáltatások 290.000
Tagdíjak 21.000
Támogatások 9.770.175
Bankkamatok 357.634
Egyéb 0
Bevételek összesen 10.438.809

KÖLTSÉGEK (Ft)
Tárgyi eszközök 16.080
Anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások 7.203.562
Bérköltségek 1.933.480
Személyi jelleg egyéb kifizetés 507.518
Bérjárulékok 660.684
Egyéb költség 44.559
Adott támogatás 20.000
Költségek összesen 10.385.883
Decemberi havi bérek és járulékok 325.978
Szervezeti kölcsön befizetés/Lajtmann József
50.000
Záró vagyon 2006. 12. 31.
7.945.637

Pénzkészlet 2006. 12. 31.
Bankszámla egyenlege (lekötve 7.700.000 Ft) 7.735.566
Bankszámla egyenlege 208.969
Házipénztár egyenlege 1.102
7.945.637

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

Szakmai szakértői díjak 2.829.220 Ft
Bérköltségek 1.933.480 Ft
Egyéb szakértői díjak 1.840.800 Ft
Utazás, szállás, saját gk. használat 1.132.820 Ft
Vásárolt anyagok, nyomda 784.038 Ft
Bérjárulékok 660.684 Ft
Reprezentációs költségek 411.373 Ft
Könyvelési díjak 347.800 Ft
Nyomtatvány, irodaszer 145.384 Ft
Egyéb személyi jelleg kifizetések 96.145 Ft
Kommunikációs költségek 68.730 Ft
Bankköltségek 44.559 Ft
Pályázati, tagsági, részvételi díjak 24.300 Ft
Bérleti díjak 22.000 Ft
Adott támogatás 20.000 Ft
100 ezer Ft érték alatti tárgyi eszközök 16.080 Ft
Szakkiadványok 8.470 Ft
Összesen: 10.385.883 Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzat 1.710.000 Ft: Környezetbarát termék program
Nemzeti Civil Alapprogram Országos Kollégium 1.500.000 Ft: Az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (Kötháló) összefogó titkárság működtetése
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1.451.900 Ft: Egy alkalmazott foglalkoztatása
Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzat 1.000.000 Ft: Az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (Kötháló) összefogó titkárság működtetése, a hálózat koordinálása, szakértői munkák, honlap intézése, kapcsolatépítés
Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzat 1.000.000 Ft: A Kötháló programjai.
Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés Kollégium 850.537 Ft: Együttműködések
Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató Kollégium 717.000 Ft: Honlapfejlesztés
Nemzeti Civil Alapprogram Országos Kollégium 606.000 Ft: Az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (Kötháló) összefogó titkárság működtetése
Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató Kollégium 520.000 Ft: Szervezetfejlesztés

Egyéb pályázati támogatás:
Ökotárs Alapítvány 400.000 Ft: A Kötháló tanácsadói számára szervezett az Energia Klubbal együttműködve 2, három napos tréninget az atomenergiáról, annak magyarországi vonatkozásairól. Az Energia Klub kiadványainak terjesztése, népszerűsítése, lakossági tanácsadás felvilágosítás
APEH SZJA 1% 14.738 Ft.

6. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A közhasznú szervezet tisztségviselői közül a Hálózat titkárának folyósított bér éves szinten a járulékokkal együtt 1.179.766 forint volt.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

2006 folyamán a Kötháló felülvizsgálta és pontosította az Alapszabályát és az SZMSZ-ét. Két képzésből és nyolc találkozóból álló szervezetfejlesztési képzéssorozatot szerveztünk a tagjaink számára. Két külföldi szakmai találkozón vehettek részt tanácsadóink. Frissítettük a honlapunkat, országos médialistát készítettünk, és rendszeresen eljuttatjuk a sajtóhoz híreinket. Pontosítottuk a szervezeti struktúrát, a koordinátorok száma kettőre növekedett. Folyamatosan alkalmazzuk a hálózat ellenőrét, akinek jelentése alapján a Fórum minsíti az irodákat. Több szinten (minisztériumok, hatóságok, hazai és külföldi rendezvények, környezetvédő mozgalom stb.) képviseltük a tanácsadó irodák érdekeit, a tanácsadás ügyét. A helyi újságokkal, rádiókkal, televíziókkal irodáink többségének rendszeres munkakapcsolata van. Összességében elmondható, hogy az eltelt évben a hálózat irodái közötti kapcsolat felélénkült, erősödött az együttműködés, az irodák minősítése megtörtént. A mozgalomban és a nyilvánosság számára számos eszköz (honlap, levelez lista, logó, táblák, molinó, szórólapok) révén tudatosítottuk együttműködésünk céljait. Képzéssorozatunk szakmai fejlődésünk garanciája lehet.

 


Budapest, 2007. április


F. Nagy Zsuzsanna, elnök

  


© 2024 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.