Kezdőoldal Rólunk Közhasznúsági jelentések
angol nmet orosz romn spanyol

Ajánljuk

Közhasznúsági jelentések - Közhasznúsági jelentés 2003
Tartalomjegyzék
Közhasznúsági jelentések
Közhasznúsági jelentés 2007
Közhasznúsági jelentés 2006
Közhasznúsági jelentés 2005
Közhasznúsági jelentés 2004
Közhasznúsági jelentés 2003
Közhasznúsági jelentés 2002

 

 

 

 


KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata - 2003

 

1. Számviteli beszámoló

Mérleg és Eredménylevezetés.

BEVÉTELEK (Ft)

Nyitó vagyon 2003. 01. 01. 501.328
Támogatások 10.967.345
Közhasznú tevékenységből származó 64.462
Tagdíjak 21.000
Egyéb bevétel 191.234

Bevételek összesen 11.745.369

 


KÖLTSÉGEK (Ft)
Tárgyi eszközök 0
Anyagköltségek, igénybe vett szolgált. 5.566.706
Bérköltségek 0
Személyi jelleg egyéb kifizetés 120.000
Bérjárulékok 17.000

Költségek összesen 5.703.706


Szövetségi kölcsön Trombitás G. 72.000

Záró vagyon 2003. 12. 31. 6.113.663

Bankszámla egyenlege 6.113.266
Házipénztár egyenlege 397


2. A költségvetési támogatás felhasználása
A szövetség ilyen támogatást 2003-ben nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az egyesület vagyona a titkárság irodájában és a környezeti tanácsadó hálózat irodáiban került felhasználásra elsősorban a KAC új szabályozásával kapcsolatos tájékoztatási programra, valamint a Regionális Környezetvédelmi Központtal való együttműködésre.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 5.367.345 Ft: A KAC új szabályozásával kapcsolatos tájékoztatás a környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek felé, pályázatok készítésének segítése, közvélemény-kutatás a rendelet végrehajtásának nehézségeiről.
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 3.000.000 Ft: Az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (Kötháló) összefogó titkárság működtetése, a hálózat koordinálása, képzések szervezése, kiadványok készítése, szakérti munkák elvégeztetése, honlap készítése és fenntartása, országos és nemzetközi kapcsolatok építése, fenntartása, ápolása.
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1.600.000 Ft: Helyi komposztálási program az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) tagirodáinak részvételével, tanácsadó szolgálta, kiadványok megjelentetése, képzés szervezése, eladások, információs standok, sajtómegjelenés.
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1.000.000 Ft: A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 6 képzést szervez 2003- 2004 folyamán a hazai társadalmi szervezeteknél tevékenykedő tanácsadók részére, melyeken elmélyíthetik szakmai ismereteiket és kicserélhetik tapasztalataikat. 2004 nyarán egyhetes tanulmányúton szeretnénk megismerni az osztrák és szlovén tanácsadók munkáját.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Ilyen támogatásban a szövetség 2003 folyamán nem részesült.

6. A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A közhasznú szervezet tisztségviselői nem részesültek juttatásokban.

7. A közhasznú tevékenységrl szóló rövid tartalmi beszámoló

A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata 2003-ben 18 környezetvédelmi szervezetnél kialakított irodahálózatán keresztül látta el az ingyenes általános lakossági tanácsadással járó közhasznú feladatokat. A regisztrált megkeresések száma elérte 12.000-et, további 28 ezer érdeklődőt rendezvényeken, kiadványokkal, Interneten keresztül segítettünk.
Tanácsadó Irodáink információt nyújtanak a környezet- és természetvédelmi problémák orvoslási lehetségeiről, tájékoztatást adnak környezetvédelmi adatbázisokból, bioboltok, környezetbarát termékek, zöld könyvtár, Zöld Boltok környezetbarát termékei, környezetvédelmi pályázatok megjelenéséről magánszemélyek, civil szervezetek, oktatási intézmények, önkormányzati, állami szervek, gazdálkodók és azok szervezetei számára. Személyesen irodáinkban, telefonon, e-mail segítségével, Interneten (www.kothalo.hu), postai úton várjuk a megkereséseket.

A hálózat elsődleges célja belső minőségbiztosítási rendszerének fejlesztésével egységes színvonalú szolgáltatás kialakítása. Ennek érdekében 2003-ben tanácsadóink négy továbbképzésen a környezetjog, a komposztálás, a környezetkímélő építészet, és a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos szakismeretekből juthattak a legkorszerűbb ismeretekhez, belső levelező lista és szakértői hálózatunk segítségével javítani tudtuk a tanácsadás színvonalát.
2003-ban Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából a környezetvédő civil szervezetek számára a Hálózat segítette a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat tájékoztatási feladatait. Több jogszabály-tervezet véleményezésével és környezetvédelmi akciók támogatásával segítettük a környezeti jogok érvényesülését. Az Európai Autómentes Napon, valamint a mobil telefonok akkumulátorainak elhelyezési gondjairól országos felmérést készítettünk.

 


Miskolc, 2004. február 17.


F. Nagy Zsuzsanna, elnök 


© 2024 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.